INFORMACE O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V OBLASTI SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

S ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky a dále s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. (dále jen „zákonné moratorium“) považujeme i nadále za důležité pomáhat Vám při řešení tíživé finanční situace spojené s epidemií COVID-19.

Pokud jste se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a Vaše problémy trvají, máte možnost požádat nás o sjednání individuální dohody, která Vám umožní sjednané splátky odložit na dobu 3 měsíců (nebudete-li chtít odklad kratší).

Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, že je nutné je začít řešit včas. Pokud dojde ke zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení, které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.

 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁTEK

  Je důležité si uvědomit, že odklad splátek neznamená jejich odpuštění. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na později. Proto důkladně zvažte svoji finanční situaci a žádost o odklad podávejte v případech, kdy je Vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte finanční prostředky na hrazení splátek.

  V případě, že by se Vaše finanční situace zlepšila a rozhodli jste se úvěr začít splácet nebo předčasně splatit, je potřebné nás o tomto záměru informovat.

  Informace o odkladu splátek poskytnutém v souvislosti s negativními finančními dopady epidemie COVID-19 předáme také do úvěrových registrů.

 2. KDO MŮŽE O ODKLAD SPLÁTEK POŽÁDAT

  O odklad splátek můžete požádat, pokud jste fyzická osoba a negativně Vás finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení dokumentů prokazujících Vaši tíživou situaci.

 3. U JAKÉHO ÚVĚRU LZE O ODKLAD SPLÁTEK ŽÁDAT

  O odklad splátek můžete požádat u úvěrů z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou dobu dle zákona č. 177/2020 Sb. Pokud řešíte tíživou finanční situaci a nejste jisti, zda jste ochranně podle uvedeného zákona podléhali, neváhejte se na nás obrátit. Podmínkou je, že v okamžiku podání žádosti nejste v prodlení s úhradou splátek úvěru.

 4. KDY MŮŽETE O ODKLAD SPLÁTEK ŽÁDAT

  Žádost o odklad splátek můžete podat prostřednictvím formuláře, který si můžete stáhnout zde. Formulář obsahuje i seznam dokladů, kterými nám doložíte Vaši tíživou situaci.

  Vyplněný formulář společně s doklady nám zašlete e-mailem na adresu info@kamali.cz.

  V případě nejasností nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle 542 100 700.

 5. JAK BUDEME POSTUPOVAT PŘI VYŘIZOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

  Abychom Vás nenechávali v nejistotě, budeme se Vaši žádost snažit vyřídit co nejdříve. Zpravidla do 10 dnů od přijetí Vaší žádosti Vám oznámíme, zda a jakým způsobem žádosti vyhovíme. Za vyřízení žádosti Vám nebudeme účtovat žádné administrativní poplatky.

  V případě, že nebudeme moci Vaší žádosti o odklad splátek, případně jejich rozložení, vyhovět, sdělíme Vám důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě bude nutné i nadále hradit dohodnuté splátky úvěru. Pokud nebudete s rozhodnutím nebo se způsobem řešení své individuální situace spokojeni, nebo zjistíte, že nedodržujeme principy popsané v tomto dokumentu, můžete se obrátit na ombudsmana klientů společnosti Home Credit (ombudsman@homecredit.cz), popřípadě i na neziskové organizace, např. Člověk v tísni (770 600 800) nebo Poradna při finanční tísni (800 722 722), které poskytují klientům bezplatné dluhové poradenství.