Co mám dělat, když nemůžu splácet půjčku?

Pokud se dostanete do neočekávané finanční situace, která vám znemožní plnit řádně a včas závazky vůči naší společnosti, neváhejte a informujte nás o tom co nejdříve. Nejlépe ještě předtím, než se dostanete do prodlení se svou splátkou. Můžete se tak vyhnout postihům, které se pojí s nezaplacením splátky v řádném termínu.

Jaké máte možnosti, když nemůžete splácet

Využijte Desetiprocentní odklad

Poplatek za Desetiprocentní odklad nám platíte jenom, když si chcete odložit datum splatnosti úvěru o 30 dnů od původního data splatnosti. Desetiprocentní odklad můžete využít až 9x za dobu trvání smlouvy. Znamená to, že si můžete úvěr rozložit až do 10 splátek.

Celé to probíhá tak, že nejpozději v den splatnosti úvěru nám jednoduše zaplatíte aspoň 10 % z jistiny spolu s poplatkem za Desetiprocentní odklad. Pro výši poplatku je rozhodující částka, kterou jste si od nás půjčili, ne částka, která vám zbývá ještě splatit.

Zasláním 1 Kč odložíte svoji splátku

Poplatek za Korunový odklad nám platíte jenom, když si chcete odložit datum splatnosti úvěru o 30 dnů od původního data splatnosti. Korunový odklad můžete využít maximálně 2x za dobu trvání smlouvy.

Celé to probíhá tak, že nejpozději 15 dnů po splatnosti úvěru nám zaplatíte 1 Kč. Pokud nám zaplatíte částku vyšší než 1 Kč, ale nižší, než je částka představující součet 10 % z jistiny a poplatku za Desetiprocentní odklad, budeme to brát tak, že chcete využít Korunový odklad. Poplatek za Korunový odklad se připočítává k dlužné částce a je splatný v den splatnosti úvěru. V případě půjčky se splátkovým kalendářem tento poplatek zaplatíte s vaší následující splátkou.

Využijte službu Bezpečná splátka

Při sjednání půjčky si můžete zvolit doplňkovou službu Bezpečná splátka, která vás chrání pro případ, že byste nemohli z nějakého závažného důvodu splatit svou půjčku Kamali. Bezpečná splátka umožňuje využít ve vážné situaci odložení splatnosti o 30 dní, a to aniž byste museli posílat jakoukoli částku před datem splatnosti. To, že chcete službu využít, nám můžete nahlásit až 14 dní po datu splatnosti. Ideální samozřejmě je, pokud nám událost nahlásíte co nejdříve, abychom se společně mohli domluvit na následujícím postupu.

Službu můžete využít v případech, které se odehrají od následujícího dne po vyplacení půjčky až do data splatnosti, a to na následující události: hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, pracovní neschopnost, při ztrátě zaměstnání, živelné katastrofě, která postihne váš nemovitý majetek (byt, dům atp.) nebo v případě invalidity, která nastala po vyplacení peněz.

Abyste mohli službu využít, stačí nás kontaktovat na e-mail info@kamali.cz a zaslat nám popis události a kopii oficiálního prohlášení (potvrzení pracovní neschopnosti nebo hospitalizace, potvrzení o ukončení pracovního poměru spolu s dokladem o registraci na úřadu práce či doklad od pojišťovny, hasičů nebo policie, který se váže k pojistné události.

Individuální řešení

Nepomohlo vám ani jedno z výše uvedených řešení? V takovém případě nám napište na e-mail info@kamali.cz nebo nám zavolejte v pracovní dny na číslo 542 100 700 a žádejte o individuální řešení vzniklé situace.

Do žádosti nezapomeňte uvést zejména:
Popis životní situace, ve které se nacházíte, a kvůli které nemůžete splácet svou půjčku (např. úmrtí blízké osoby, závažná zdravotní situace, nedobrovolná ztráta zaměstnání apod.).

Tuto situaci je vždy nutné doložit např. pomocí:

 - lékařské zprávy,

 - evidencí na Úřadu práce,

 - dohodou o skončení pracovního poměru,

 - potvrzením o snížení příjmu apod.