Souhlas s ověřením bonity u poskytovatelů telekomunikačních služeb

Souhlasíte s tím, aby Společnost v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy (případně její změnou) předala Vaše telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům: O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336 (dále jen „O2“) a T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO: 64949681 (dále jen „T-mobile“), s cílem vytvoření agregované informace (koeficientu) o způsobu využití služeb elektronických komunikací, vedených na Vaši osobu nebo Vaše telefonní číslo, a aby naší Společnosti operátoři následně tento koeficient předali za účelem posouzení Vaší schopnosti a ochoty plnit své závazky. Pro výpočet agregované informace (koeficientu), mohou být použity Vaše osobní údaje, související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce. Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne udělení souhlasu a v případě, že mezi námi bude uzavřena úvěrová smlouva, pak souhlas udělujete na dobu jejího trvání. Udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas je možné kdykoli odvolat a jeho neudělení nemá vliv na poskytnutí produktu.