Souhlas s použitím rodného čísla pro ověření bonity v externích registrech

Souhlasíte s tím, aby Společnost zpracovávala Vaše rodné číslo za účelem zajištění Vaší jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), vzájemného informování jeho uživatelů a uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a dále zajištění Vaší jednoznačné identifikace při ověřování údajů o Vaší osobě a vyhledání informací vypovídající o Vaší bonitě v katastru nemovitostí, insolvenčním rejstříku (ISIR), a v Centrální evidencí exekucí. Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení a v případě, že mezi Vámi a Společností bude uzavřena úvěrová smlouva, pak souhlas udělujete na dobu trvání smlouvy a dalších 4 let od skončení smlouvy nebo zániku závazků z této smlouvy, podle toho, co nastane později. Udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas je možné kdykoli odvolat a jeho neudělení nemá vliv na poskytnutí produktu.