Souhlas se zpracováním údajů souvisejících s využitím elektronických a online kanálů

Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, související s využitím elektronických a online kanálů, Společnost využívala na tvorbu personalizovaných obchodních sdělení, stejně jako na tvorbu scoringových modelů. Jedná se zejména o údaje o Vašem zákaznickém chování na webových stránkách Společnosti, o Vaše zájmy a preference na těchto stránkách a informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku od jeho udělení a v případě, že mezi Vámi a Společností bude uzavřena úvěrová smlouva či vícero smluv, pak souhlas udělujete na dobu jednoho roku ode dne skončení poslední smlouvy mezi námi. Udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas je možné kdykoli odvolat a jeho neudělení nemá vliv na poskytnutí produktu.